Menu Close

Laboratori propi

El laboratori és el centre neuràlgic de la clínica; sense aquesta eina seria impossible, la majoria de vegades, arribar a un diagnòstic ràpid i fiable. En el nostre laboratori podem realitzar al moment:

  • Hemogrames
  • Bioquímiques
  • Mesures de sucre
  • Citologies i recomptes manuals al microscopi
  • Analítiques d’orina
  • Cultius de fongs

Disposem de maquinària d’última generació que ens permet obtenir els resultats in situ. D’aquesta manera, garantim una resposta immediata per al pacient i el seu propietari