Menu Close

Medicina interna

La medicina interna s’encarrega de tractar les malalties que afecten els òrgans dels animals i assoleix la gran majoria de visites durant la pràctica diària, passant des de malalties endocrines, fins a malalties hepàtiques o renals. També és possible que un cop es faci una visita amb l’especialista de medicina interna, es derivi a un altre servei o hospital veterinari per tal d’atendre una patologia concreta que s’hagi identificat en aquell moment; problemes neuronals, ortopèdics o dermatològics serien un exemple.

En cada cas, els nostres especialistes realitzaran les proves pertinents al teu animal per arribar al diagnòstic final. En aquest punt, els nostres professionals li oferiran els millors i més actualitzats protocols de tractament, individualitzats en cada cas per donar la millor qualitat de vida possible al teu fidel amic.