Menu Close

Medicina preventiva

La medicina preventiva s’encarrega d’evitar que apareguin malalties en el futur; inclouria totes les visites de revisió anuals necessàries per detectar qualsevol possible problema, les vacunes, desparasitacions internes i externes, etc. En resum, tots aquells procediments que evitaran futures complicacions al teu animal.

Els nostres professionals t’orientaran i acompanyaran en totes les etapes de la vida del teu pelut amic, per assessorar-te sobre com prevenir l’aparició de problemes més endavant. Aproximadament el 60% de les malalties es poden evitar amb un seguiment continu de l’animal.